"Skupiaj się na możliwościach, 
a nie na przeszkodach"

Kancelaria Verus Sp. z o.o.

Prawo

SŁUŻYMY WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM W ZAKRESIE:   

► Uruchamiania działalności gospodarczej:

  • wybór odpowiedniej formy prawnej i sposobu opodatkowania wykonywanej działalności dokonywanie wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym,
  • rejestracja w Urzędzie Statystycznym (REGON),
  • wniosek o nadanie NIP .

► Likwidacji jednostki gospodarczej:

  • analiza skutków likwidacji,
  • przeprowadzenie likwidacji,
  • sporządzanie deklaracji, zawiadomień do odpowiednich urzędów.

► Innych usług:

  • sporządzanie wniosków kredytowych,
  • przygotowanie oraz prowadzenie przekształceń podmiotów,
  • sporządzanie sprawozdań do Urzędu Statystycznego,
  • porady i opinie dla przedsiębiorców w zakresie ubezpieczeń społecznych oraz prawa pracy.