"Skupiaj się na możliwościach, 
a nie na przeszkodach"

Kancelaria Verus Sp. z o.o.

Audyt

SŁUŻYMY WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM W ZAKRESIE:

  • audyt sprawozdań finansowych zgodnie z polskimi przepisami i MSR,
  • przeglądy ksiąg rachunkowych i sprawozdań finansowych,
  • doradztwo w procesie restrukturyzacji kapitałowych, przekształceń oraz łączenia spółek,
  • audyt sprawozdań finansowych w związku z likwidacją i upadłością,
  • konsultacje w dziedzinie rachunkowości i prawa bilansowego,
  • sporządzanie kompleksowych sprawozdań finansowych,
  • audyt podatkowy,
  • audyt innych prac audytorskich.