Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 3
previous arrow
next arrow

Outsourcing księgowy

Outsourcing jako nowa strategia wykorzystywana w praktyce gospodarczej (z ang. outside resource using) to korzystanie z zasobów zewnętrznych. Jego istota polega na wyłączeniu poza strukturę organizacji procesów istotnych, ale nie kluczowych. Terminem outsourcing można określić np. prowadzenie księgowości dla firm czy usługowe zarządzanie siecią informatyczną. Zastosowanie outsourcingu pozwala firmom inwestować czas i środki w realizowanie zadań kluczowych, dzięki którym zdobywają przewagę konkurencyjną i osiągają zyski.

Plusy korzystania z zewnętrznej firmy i minusy posiadania własnego działu księgowości

Firma zewnętrzna (biuro obsługi rachunkowej i doradztwa prawno-podatkowego) Pracownik (księgowość i obsługa prawno-podatkowa prowadzona w firmie)
Niskie koszty zarządzania kontraktem  Wysokie koszty utrzymania pracownika (Kodeks Pracy) 
Zawsze można zmienić usługodawcę na innego w razie niezadowolenia z wykonanej pracy  Niezadowolenie z pracownika wiąże się z problemem znalezienia wykwalifikowanego następcy 
Wysokie kompetencje obsługującej firmy, duży obiektywizm w doborze zasad rachunkowo-podatkowych  Brak obiektywizmu w doborze zasad, pracownik wykonuje prace najwygodniejszą dla siebie 
Brak kosztów szkoleń – podnoszenia kwalifikacji  Konieczność szkolenia, aby sprostać ciągłym zmianom w przepisach rachunkowo -podatkowych 
Brak problemu ze świadczeniami socjalnymi dla pracowników  Przerwy urlopowe i inne świadczenia socjalne dla pracowników 
 Doświadczenie to suma doświadczeń zespołu ludzi pracujących dla różnych podmiotów gospodarczych   20 letnia praktyka pracy pracownika w jednym zakładzie jest tylko 20 krotną roczną praktyką pracy 
Firma pobiera stałe wynagrodzenie  Pracownicy pobierają stałe wynagrodzenie 
Dodatkowe zlecenie jest przyjmowane za odpowiednio wyższą opłatę  Dodatkowe czynności są realizowane w godzinach nadliczbowych, ale w ograniczonym wymiarze
Niskie koszty rozwiązania umowy Duże koszty rozwiązania umowy o pracę
Nie choruje Może udać się na zwolnienie lekarskie
Dowolny okres wypowiedzenia umowy (zawarta klauzula)  Obowiązują odpowiednie okresy wypowiedzenia umowy o pracę (Kodeks Pracy)
Łatwe dochodzenie roszczeń z tytułu nienależytego wykonania pracy (obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej) Praktycznie żadna możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu nienależytego wykonania obowiązków
Duże doświadczenie w obsłudze kontroli podatkowych i skarbowych ( obsługa od kilku do kilkunastu kontroli rocznie) pewna i sprawna obrona efektów swojej pracy Kontakt z kontrolą raz na kilka lat lub rzadziej
Można zagwarantować sobie bezpieczeństwo przetwarzania danych Trudno zabezpieczyć się przed utratą pracownika wraz z ważnymi informacjami dla firmy. Człowiek jest najsłabszym ogniwem w procesie.