Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 3
previous arrow
next arrow

Prawo

SŁUŻYMY WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM W ZAKRESIE:

Uruchamiania działalności gospodarczej:

  • wybór odpowiedniej formy prawnej i sposobu opodatkowania wykonywanej działalności dokonywanie wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym,

  • rejestracja w Urzędzie Statystycznym (REGON),

  • wniosek o nadanie NIP .

Likwidacji jednostki gospodarczej:

  • analiza skutków likwidacji,

  • przeprowadzenie likwidacji,

  • sporządzanie deklaracji, zawiadomień do odpowiednich urzędów.

Innych usług:

  • sporządzanie wniosków kredytowych,

  • przygotowanie oraz prowadzenie przekształceń podmiotów,

  • sporządzanie sprawozdań do Urzędu Statystycznego,

  • porady i opinie dla przedsiębiorców w zakresie ubezpieczeń społecznych oraz prawa pracy.