Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 3
previous arrow
next arrow

Audyt

Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 3
previous arrow
next arrow

  • audyt sprawozdań finansowych zgodnie z polskimi przepisami i MSR,

  • przeglądy ksiąg rachunkowych i sprawozdań finansowych,

  • doradztwo w procesie restrukturyzacji kapitałowych, przekształceń oraz łączenia spółek,

  • audyt sprawozdań finansowych w związku z likwidacją i upadłością,

  • konsultacje w dziedzinie rachunkowości i prawa bilansowego,

  • sporządzanie kompleksowych sprawozdań finansowych,

  • audyt podatkowy,

  • audyt innych prac audytorskich.

,