Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 3
previous arrow
next arrow

Podatki

SŁUŻYMY WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM W ZAKRESIE:

Doradztwa podatkowego:

  • dokonywanie audytu ksiąg rachunkowych pod kątem przestrzegania przepisów prawa podatkowego i bilansowego,
  • udzielanie porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązującego prawa podatkowego,
  • stała obsługa rozwiązań podatkowych,
  • sporządzanie deklaracji podatkowych,
  • doradztwo w zakresie planowania podatkowego i optymalizacji obciążeń podatkowych, a także opracowania, wdrożenia oraz rozwoju strategii podatkowej.
Postępowania podatkowego:

  • reprezentowanie klienta przed organami podatkowymi, organami skarbowymi i sądami administracyjnymi,
  • sporządzanie odwołań, zażaleń, podań i innych pism z zakresu postępowania administracyjnego,

  • uczestnictwo w czasie czynnościach kontrolnych dokonywanych u podatnika przez organy podatkowe i skarbowe.