Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 3
previous arrow
next arrow

Wyceny

Prowadzimy także:

  • Wyceny nieruchomości – gruntowych, budynkowych, lokalowych, rolnych

  • Wyceny nieruchomości dla celów wywłaszczeniowych, uwłaszczeniowych, skarbowych spadkowych, ubezpieczeniowych

  • Wyceny wartości lokali mieszkalnych, lokali użytkowych

  • Wyceny wartości przedsiębiorstw

  • Wyceny maszyn i urządzeń trwale związanych z gruntem

  • Wyceny wartości nieruchomości rolnych

  • Wykonywania pomiarów technicznych nieruchomości, inwentaryzacji technicznej budynków