Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 3
previous arrow
next arrow

Doradca Podatkowy Ilona Wójtowicz

   SŁUŻYMY WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM W NASTĘPUJĄCYCH   OBSZARACH:

DORADZTWO PODATKOWE:
  • dokonywanie audytu ksiąg rachunkowych pod kątem przestrzegania przepisów prawa podatkowego i bilansowego
  • udzielanie porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązującego prawa podatkowego
  • stała obsługa rozwiązań podatkowych
  • sporządzanie deklaracji podatkowych
  • doradztwo w zakresie planowania podatkowego i optymalizacji obciążeń podatkowych, a także opracowania, wdrożenia oraz rozwoju strategii podatkowej
POSTĘPOWANIE PODATKOWE:
  • reprezentowanie klienta przed organami podatkowymi, organami skarbowymi i sądami administracyjnymi
  • sporządzanie odwołań, zażaleń, podań i innych pism z zakresu postępowania administracyjnego
  • uczestnictwo w czasie czynnościach kontrolnych dokonywanych u podatnika przez organy podatkowe i skarbowe

Tajemnica Zawodowa

Doradca Podatkowy obowiązany jest przez Ustawę o doradztwie podatkowym do zachowania tajemnicy zawodowej, także po zakończeniu obsługi Klienta. Zasadę tę stosuje się również w stosunku do pracowników Doradcy Podatkowego. Zasada tajemnicy zawodowej jest tożsama z zasadą zachowania tajemnicy zawodowej przez Adwokata i Radcę prawnego. Zwolnić Doradcę podatkowego z zachowania tajemnicy zawodowej może jedynie sąd, bąd? w określonych przypadkach prokurator, przy czym Doradca podatkowy może zachować prawo do odmówienia składania zeznań.