"Skupiaj się na możliwościach, 
a nie na przeszkodach"

Kancelaria Verus Sp. z o.o.

Płace i kadry

SŁUŻYMY WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM W ZAKRESIE:   

► Prowadzenia kadr:

  • listy płac, kartoteki wynagrodzeń, akta osobowe,
  • PIT-11, rozliczenia roczne PIT-4R, PIT-8AR,
  • rozliczenia PFRON,
  • pomoc w sporządzaniu umów o pracę, umów zleceń, o dzieło,
  • przygotowanie świadectw pracy.

► Rozliczeń z ZUS:

  • zgłaszania do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,
  • prowadzenie rozliczeń składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
  • sporządzanie deklaracji ZUS.