"Skupiaj się na możliwościach, 
a nie na przeszkodach"

Kancelaria Verus Sp. z o.o.

Wyceny

Prowadzimy także:

  • Wyceny nieruchomości - gruntowych, budynkowych, lokalowych, rolnych
  • Wyceny nieruchomości dla celów wywłaszczeniowych, uwłaszczeniowych, skarbowych spadkowych, ubezpieczeniowych
  • Wyceny wartości lokali mieszkalnych, lokali użytkowych
  • Wyceny wartości przedsiębiorstw
  • Wyceny maszyn i urządzeń trwale związanych z gruntem
  • Wyceny wartości nieruchomości rolnych
  • Wykonywania pomiarów technicznych nieruchomości, inwentaryzacji technicznej budynków