Zarząd

Prezes zarządu

Ilona Wójtowicz

Ilona Wójtowicz sprawuje również nadzór merytoryczny nad pracą Kancelarii VERUS.

Doradca podatkowy: wpis nr 00481

Biegły sądowy ds. rachunkowości i podatków

Wiceprezes zarządu

Marek Wójtowicz