O kancelarii

Zalążkiem dzisiejszej Kancelarii było Biuro Usług Niematerialnych VERUS utworzone 2 lutego 1993 roku. Oferta biura skierowana była do niewielkiej w tamtym okresie grupy przedsiębiorców borykającej się z problemami w zakresie prowadzenia księgowości jednostki. Przełom w rozwoju Biura nastąpił z dniem wejścia w życie pierwszej ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym tzn. od 5 lipca 1993 roku.

W dniu 26 października 2010 roku Sąd Rejonowy Katowice Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisał do Rejestru Przedsiębiorców spółkę pod firmą: Kancelaria VERUS sp. z o.o. z siedzibą w Bobrownikach, ul. 1 Maja 78. Spółka została zarejestrowana pod numerem KRS 0000366815 z kapitałem zakładowym w wysokości 50.000 zł.

  • NIP: 625 242 78 30

  • REGON: 241765724

  • KONTO BANKOWE ING: 96 1050 1227 1000 0023 5296 2076